ჩვენი გუნდი

მთავარი
ჩვენი გუნდი

დავით ბიჭიკაშვილი

პოზიცია: დირექტორი, მმართველი პარტნიორი
ტელეფონი: +995 (599) 67 00 35
ელ.ფოსტა: david@proconsulting.ge
Linkedin

  განათლება: თბილისის იურიდიული ინსტიტუტი, წარჩინებით, სპეციალობა - სამართალმცოდნეობა, იურისტის კვალიფიკაცია; ს.ს.ი.პ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია - ადვოკატის სპეცალიზაცია  - სამოქალაქო სამართალში, სიითი ნომერი #3197; საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნულ კომისია - კვალიფიკაცია: ფასიანი ქაღალდების რეესტრის მწარმოებელი; საქართველოს ბუღალტერთა ფედერაცია, მოწესრიგებული ბუღალტრული აღრიცხვა - ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო სისტემის შემსწავლელი კურსი; პროფესიული კურსები და სემინარები: TACIS-ის სახელმწიფო მოხელეთა კოლეჯი., Cepar-ისა და USAID., ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტი, ბუდაპეშტი, უნგრეთი., ევროპის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი, ბელორუსია., USAID, WORLD And LEARNING., საქართველოს საფონდო ბირჟა, USAID, ინგლისური ენის კურსები-საქართველო-მაკედონია.   სამუშაო გამოცდილება: პრეზიდენტის რწმუნებულის აპარატი-მთავარი მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში; ქვემო ქართლის ანტიმონოპოლიური სამსახური - სამსახურის უფროსის მოადგილე; ს.ს. “ბაზისბანკი”-იურისტი, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორი; ს.ს. “ბაზისბანკი” - შიდა აუდიტისა და სამართლებრივი ექსპერტიზის განყოფილების უფროსი; ს.ს. “ბაზისბანკი”- იურიდიული განყოფილების უფროსი; ს.ს. ბანკი “რესპუბლიკა”- იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი; ს.ს. “პროკრედიტბანკი”- იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოსთან ურთიერთობის ქვეგანყოფილების უფროსი.

 პრაქტიკული გამოცდილება მოიცავს: სამოქალაქო სამართალი; სახელშეკრულებო სამართალი; საოჯახო სამართალი; შრომის სამართალი; პრივატიზაცია; ინტელექტუალური სამართალი; სანივთო სამართალი; საკორპორაციო სამართალი; საბანკო სამართალი; სასამართლო დავები; პრობლემური აქტივების მენეჯმენტი.


ტოპ მენეჯერის მიმართვა