ჩვენ შესახებ: მისია, ისტორია და სხვა

მთავარი
ჩვენ შესახებ

                                      


ჩვენი საკადრო პოლიტიკის მთავარი მიზანია 

     ავიყვანოთ პროფესიონალი, მოტივირებული, ნიჭიერი და პოზიტიური განწყობის ადამიანები, ვისაც აქვთ განვითარების სურვილი. ჩვენ კადრების შერჩევისას ვაფასებთ არა მარტო პროფესიულ, ტექნიკურ უნარებს, არამედ პირველ რიგში ყურადღებას ვაქცევთ მათ პიროვნულ და ეთიკურ ღირებულებებს.

რას ამბობენ ჩვენზე