ჩვენ შესახებ: მისია, ისტორია და სხვა

მთავარი
ჩვენ შესახებ

 


სტრატეგია
       კომპანიის საქმიანობა მაქსიმალურადაა კლიენტებზე ორიენტირებული, რაც კომპანიის განვითარებასთან ერთად იზრდება. ჩვენ ვამყარებთ მუდმივ კავშირს კლიენტთან და ხელს ვუწყობთ მათ საკუთარი უფლებების პროფესიონალურად დაცვაში. 


მისია
      საქართველოში უნივერსალური, კომპლექსური, პროფესიონალური საკონსულტაციო მომსახურების დამკვიდრება. კლიენტთა ინტერესების დაცვის მაღალი სტანდარტებისა და კომპანიის ღირებულებების დაცვის უზრუნველყოფა.


მიზანი
      პროფესიონალური კადრებით მაღალი ხარისხის, გრძელვადიანი და კომპლექსური პროფესიონალური საკონსულტაციო მომსახურეობის უზრუნველყოფა. საქართველოს ბაზარზე უფრო მასშტაბური და მნიშვნელოვანი ადგილის მოპოვება.

რას ამბობენ ჩვენზე