ბმულები

მთავარი
ბმულები

      2009 წელს დაფუძნებული ორგანიზაცია დღეს საქართველოს 70-მდე წამყვან კომპანიას აერთიანებს.       ორგანიზაციის მთავარი დანიშნულებაა წევრი კომპანიების ლეგიტიმური და ობიექტური ბიზნესინტერესების წარდგენა და დაცვა ხელი...

საიტზე გადასვლა

      2004 წელს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს შექმნა საქართველოში ახლებური, წარმატებული სარეგისტრაციო სისტემის ჩამოყალიბების საფუძველი გახდა...

საიტზე გადასვლა

     2001 წელს ძალაში შესული ადვოკატთა შესახებ კანონის შესაბამისად დაიწყო საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ჩამოყალიბების პროცესი.   2005 წლის 27 თებერვალს ჩატარდა და  2005 წლის 11–12 მარტს გაგრძელდა   ...

საიტზე გადასვლა

     საქართველოს ნოტარიუსთა პალატამ ფუნქციონირება დაიწყო 1996 წლის 3 მაისის "ნოტარიატის შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე, რომლითაც განისაზღვრა საქართველოში ნოტარიატის მოწყობისა და ნოტარიუსის საქმიანობის სამართლებრივ...

საიტზე გადასვლა